Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztatót célja, hogy a Társaság, mint adatkezelő az érintetteket megfelelően tájékoztassa az adatkezelés lényeges körülményeiről és az érintett jogairól, valamint eleget tegyen a Rendelet1 13. és 14. cikkeiben foglalt, információk rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségeknek.