Li Qiang kiállítása

Pekingi képzőművész alkotásai az Ybl Budai Kreatív Házban

Li Qiang kritikus véleménnyel van a papírmédiáról, amely elárasztja az utcákat, szemétként lepve el minket – így foglalható össze a könyv- és újságtépkedést az alkotói folyamatba beemelő pekingi képzőművész tárlatának üzenete. Több alkotás kifejezetten a budapesti kiállításra készült, megmutatva, milyen újdonságokkal gazdagodott Li Qiang sajátos stílusa és módszere.

Kiállítás

Az 1966-ban született Li Qiang a pekingi művésztársadalom ismert alkotója. Művészetében a mainstream tömegtermékeknek - melyekre mindennapjaink fontos részeként tekintünk - egy határozott gesztussal fordít hátat, és bagatellizálja: a magazinok lapjait, melyeken ezek hirdetésiért milliókat fizetnek a nagy cégek, darabokra szakítja, és a tudatos tépéseknek, darabolásoknak eredményeképpen új értelmezési réteg bontakozik ki. Újságok, azaz hirdetőfelületek sokasága alakul át így békésen morajló tengerré, tudást szimbolizáló könyvkupaccá vagy éppen nagy filozófusok portréjává.

A Pekingben élő és alkotó képzőművész számos egyéni tárlaton mutatkozott be Kína-szerte. Munkái nemzetközi kiállításokon is megfordultak. Önálló kiállítással jelentkezett például a New York-i Eli Klein Galleryben, és többekkel szerepelt a neves Voice of the Unseen tárlaton Velencében, a 2013-as Biennálé kísérő rendezvényén.

Li Qiang kritikus véleménnyel van a papírmédiáról, amely minden hajnalban elárasztja az utcákat, szemétként lepve el minket – foglalta össze Su Dan, a Tsinghua Egyetem Múzeumának igazgatóhelyettese, a kiállítás kurátora a tárlat megnyitóján a könyv- és újságtépkedést az alkotói folyamatba beemelő pekingi képzőművész kiállításának üzenetét. TOVÁBB
 
 
 
„A tépés nagyban különbözik a kollázstechnikától”

 

„Alkotásaimon keresztül a társadalmi rétegeket, a város alakulását és a vidék hanyatlását vizsgálom – Kína történelmi fejlődésének tükrében. Az egyenlőség, a szabadság és az egyéni jogok, amelyek a jelenkor kínai emberének alapvető igényei, egyben művészetem fő témái” – fogalmazta meg ars poeticáját Li Qiang. Annak jártunk utána, miként alkot, mi foglalkoztatja.

– Amikor egy alkotásomat szemléled, nemcsak egy gazdagon ábrázolt absztrakt tájat látsz! Ott van benne a folyamatosan változó kínai kultúra történelmi panorámája" – mondta Li Qiang.

– Nagyméretű absztrakt képinstallációim magazinok, újságok, könyvek médiumként való felhasználásával készülnek. Egyedi technikát alkalmazva ezeket az adathordozókat összekapcsolom, a keret és tér korlátai alól feloldva szabadságukat kiterjesztem, így önmaguk válnak anyaggá és nyelvezetté – avatott be az alkotás folyamatába.

The creative process is built upon removal, “withdrawal”

Alkotásmódom nagyban különbözik a kollázstechnikától – folytatta –, hiszen abban a különböző anyagok egymáshoz illesztésével a „hozzáadás” gesztusa valósul meg. Az én kifejezésmódom pedig az elvételre épül, a „kivonásra”. A különböző rétegekben lévő képek és információk a tépés során alakulnak absztrakt vonalakká és mintázatokká.

Hogyan lehet egy régi elbeszélés felépítéséből kivonni új jelentést? A régi képekben hol keressük a kapcsolatot a valós élettel? Vagy a valós képekben hol rejlik a tradíció és a múlt ábrázata? – az ezekre a kérdésekre adott válaszok keresése jelenti művészi kifejezésmódom fő inspirációját.

A kép iránti érdeklődésem a kép értelmének mélyebb feltárásából és megkérdőjelezéséből ered. Egyéni módon lépek be a műbe, amikor a város térképét, az épületek pozícióját egy fa alakjában jelenítem meg – te is láthatod a város végtelen terjeszkedését, melyben az ember ereje és hatalma fokozatosan eltörpül.

Su Dan (in a white hat) analyses the work entitled The Budapest tree 2018 at the curator’s guided tour

A mű egyéni helyzetem és attitűdöm kifejeződése. Jiangsu tartomány egy félreeső kis falvából felköltözve Kína politikai és kulturális központjába, Pekingbe, szemem elé tárult a város végeláthatatlan térhódítása, amely megváltoztatja a benne lakók életterét. A különböző helyekről érkezett emberek társadalmi helyzetükből, származásukból adódóan más-más teret tudnak kivívni maguknak.

Művészetemen keresztül vizsgálom a társadalmi rétegeket, a város alakulását és a vidék hanyatlását, mindezt Kína történelmi fejlődésének tükrében. Az egyenlőség, szabadság és egyéni jogok, mely a jelen kor kínai emberének alapvető igénye, egyben művészetem fő témája – fogalmazta meg ars poeticáját. Amikor egy alkotásomat szemléled, nemcsak egy gazdagon ábrázolt absztrakt tájat látsz! Ott van benne a folyamatosan változó kínai kultúra történelmi panorámája – emelte ki.

Tearing as a creative technique

Budapest mint ihlető forrás

 

Li Qiang több alkotása kifejezetten az Ybl-házbeli kiállításra készült. Ráadásul Budapest nem csak a kiállítás címadó képzőművészeti alkotását ihlette. Ennek bizonyságául álljon itt egy költeménye!

A csobogó Duna

 

Minden versből folyó lesz,

És minden folyóból vers.

A mondat új mondattá,

A folyó új folyóvá válik.

A nyelvet elhallgattatja más nyelv.

A történelemről más történelem beszél.

Li Qiang at the opening ceremony, in front of his work entitled The Flowing Danube, 2017

Li Qiang élete és művészete

 

Jiangsu tartomány egy kis falvában született 1966-ban.

A ’90-es évek elején készített nyomataiban különösen nagy hangsúlyt kapott a vidék kultúrájának egyszerű mintázata.

A 2000-es évektől kezdi kiszélesíteni művészi eszköztárát a képek, installációk, mozdulatok és más médiumok felhasználásával, hogy a vidék művészetét még tartalmasabban fejezze ki.

2009-től a könyvek és magazinok jelennek meg közvetítő eszközként, és ekkortól válik – egyedülálló módon – a tépés módszere alkotói módszerévé.

The historic panorama of continuously changing Chinese culture is also included in his works
 

Az eredetileg sok képet és szöveget tartalmazó könyvekről és magazinokról leszakítja a színt és írást, átváltoztatja egyszerű vonalakká és betűkké. Minden egyes vonal a körülötte lévő színek kivonásával kel életre, minden egyes betű a rengeteg iromány kitépésével válik igazán betűvé. E folyamat közben az eredeti képek és szövegek papír fecnikké válnak. A „tépés” módszerével a hagyományos médiát lerontja, majd újra alkotja.

VÁLOGATOTT EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK A KÖZELMÚLTBÓL

2017

Apró darabokra tépem a világot, majd abból raklak össze téged – Beijing Art Club, Peking

A Test Kinyilatkoztatása – 798, Yue Art Gallery, Peking

2016

Könyvtár Projekt Sorozat – Klein Sun Gallery, New York

2014

Isten Szilánkjai – 798, Yue Art Gallery, Peking

2009

Vad Ösvény – Xishen Art Space, Peking

2007

Mobiltelefon Napló – Shanghai Zendai MoMA, Sanghaj

 

VÁLOGATOTT CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK A KÖZELMÚLTBÓL

2017

A Civilizáció Visszhangja – Central Academy of Fine Arts, Jingdezhen

2016

Könyvtárrendszer – részvétel a Központi Művészeti Akadémia biennáléján

Tépés – részvétel a kínai olajfestmény biennálén, Központi Művészeti Akadémia, Peking

2015

Népi Hatalom – Minsheng Art Museum, Peking

2014

Fúziós Konvergencia – T Museum, Hangzhou

2013

Voice of the Unseen – Kínai Független Művészet 1979-től napjainkig

A Velencei Biennálé kísérő kiállítása

2009

Útkeresés – Frederieke Taylor Gallery, New York

2005

Morbid: Művészetünk Ma – Nanjing Art Museum, Nanjing

 

FŐBB MŰVEI GYŰJTEMÉNYEKBEN

White Rabbit Gallery (Sydney); Kínai Képzőművészeti Akadémia; Központi Képzőművészeti Akadémia Múzeuma; Shanghai Művészeti Múzeum; Nemzetközi Művészeti Köztér Múzeum; Jiangsu Művészeti Múzeum; Sichuan Szépművészeti Akadémia Művészeti Múzeuma; Yue Art Gallery (New York)

Nézze meg a kiállításhoz készült katalógusunkat!