SILENCE AFTER THE WAVES – CSEND A HULLÁMOK UTÁN

Yoko ONO és FUKUI Yusuke kiállítása

A japán Yoko ONO és FUKUI Yusuke munkáit mutatja be az Ybl Budai Kreatív Ház kiállítása. FUKUI Yusuke Rejtett számok (Hidden Numbers) című sorozatában a japán történelem fontos évszámait helyezi el absztrakt felületeken, munkáit négy olyan Yoko ONO nyomat egészíti ki, melyek korábban még nem voltak láthatóak Magyarországon. A tárlat a Japán érintése című, két hetes programsorozatunk része.

A BELÉPÉS DÍJTALAN

Kiállítás

Új, eddig nem ismert világot épít körénk Yoko ONO és FUKUI Yusuke kiállítása az Ybl Budai Kreatív Házban. Látogatóink a tárlaton távoli horizontokkal, versben manifesztálódott égtáj-képekkel, vastengerrel találkozhatnak.

Fukui Yusuke 1971-ben született Japánban, de 1991 óta Budapesten él és alkot. Kiállításunkon megtekinthető Rejtett számok (Hidden Numbers) című sorozata, amelyben a japán történelem fontos évszámait helyezi el absztrakt felületeken. Ezek mellett egy közel nyolc méteres, Vastenger című, vegyes technikával készült kép kap helyet a tárlaton. Az alkotás érdekessége, hogy az akril felületen vasporral formázta meg a hullámokat.

Fukui Yusuke munkáit négy olyan Yoko ONO nyomat egészíti ki, melyek korábban még nem voltak láthatóak Magyarországon. Yoko ONO talán a legismertebb kortárs japán képzőművész – emellett zenész és dalszerző is. Tokióban született 1933-ban, 1954-ben végzett a New York-i Sarah Lawrence College-ban, majd később, John Lennon oldalán a város avantgárd művészeti életének aktív, meghatározó tagjává vált. Későbbi, magyar származású élettársa révén többször járt Magyarországon.

Silence after the waves – Csend a hullámok után kiállítással indul az Ybl Budai Kreatív Ház két hetes, Japán érintése című programsorozata. A japán-magyar diplomáciai kapcsolatfelvétel 150 éves évfordulója alkalmából kortárs képzőművészeti kiállítással, dizájnerek bemutatójával, valamint pezsgő programokkal, könyvbemutatóval, workshopokkal, koncertekkel és előadással készültünk.

Beke László művészettörténész gondolatai a művészekről és a kiállításról

 

"A kiállítás két japán művész, Yoko ONO és FUKUI Yusuke műveit tartalmazza. Mindkettőjük célja ez alkalommal, hogy a japán kultúrát közelebb hozza a magyar nézőkhöz. Mindkettő a maga módján, hiszen Yusuke már két évtizede él Magyarországon, míg Yoko ONO világhírű (a magyar közönség körében is), de hazánkat kevéssé ismeri.(...)"

"(...)Mindent összevetve, a két japán művész, Ono és Yusuke találkozásában megfigyelhető valamilyen kölcsönös irányulás az elvágyódás és a nosztalgia dialektikája. Az egyik, Ono már inkább világpolgárrá lett és úgy ápolja japán gyökereit, míg Yusuke mintha itt Magyarországban is japán maradt volna.(...)"

"(...)Meggyőződésem, hogy ennek a kiállításnak a koncepcióját Yusuke találta ki. Számára a hullám csak szürke, mozdulatlan és kiterült lehet. Megbénítják a nézőt a hatalmas méretek és a vas baljós, ólomszerű használata. Fő műve a majdnem 8 méter hosszú Vastenger (2018), melynek szinte halljuk a fémes csikorgását és tompa kongását. Az óriási festménye viszont a különleges technikából adódóan (szürke színek, tompa fémes csillogás), vihar utáni tenger hangulatát árasztja - lecsillapodó hullámok csendjét sugallja. És hozzá a hat függőleges, szintén szürke, de informel felületkezelésű festmény, mely Rejtett számokat (Hidden Numbers) tartalmaz. (Azért kissé kivilágítanak a szürke felszínből.) 

“The basic inspiration came from the wall textures of Tokyo underground during its renewal process at the beginning of 2017. (...) the cities and buildings people live in have their own marks and layers left by natural or human catastrophes. History comes in with numbers, these dates are not always happy ones, but all of them are important in case of showing how people can stand up and build up a new brighten future for themselves even from chaos.” – írja Yusuke egyik névtelen méltatója."

Hozzá képest Yoko Ono művei egyszerűbbek(nek) látszanak: kézzel festett kalligráfiák: égtájak, szelek, kommentárok. Engem a kínai Ma Jong játék szimbolikájára emlékeztetnek.

Yoko ONO négy képe a magyar néző számára ugyan olvashatatlan (mert tradicionális japán technikával, japán nyelven kézzel van megírva vagy festve), de a fordításból megtudhatjuk, hogy rendkívüli költői szépségű szöveg, mely égtájakat, szélirányokat kapcsol össze lebbenő érzelmekkel."

東風想出足 Keleti (tavaszi) szél: a kezdetre gondolni.

西風忘過日 Nyugati (őszi) szél: elfeledni a letűnt napokat.

南風恋晝夢 Déli (nyári) szél: szívesen álmodozni/ábrándozni napközben.

北風憶帰郷 Északi (téli) szél: gondolatban visszatérni a szülőföldre.

László Beke's art historian's thoughts about the artists and the exhibition

 

"The exhibition includes works of two Japanese artists, Yoko ONO and FUKUI Yusuke. This time, both of them aim to bring Japanese culture closer to Hungarian viewers. Both of them do this in their own way, as Yusuke has been living in Hungary for two decades, while Yoko Ono is world-famous (also among the Hungarian audience), but she knows little about our country.(...)"

"(...)All in all, in the encounter of the two Japanese artists, Ono and Yusuke, some kind of a reciprocal orientation towards despair and the dialectics of nostalgia can be observed. One of them, Ono has rather become a world citizen, caring for her Japanese roots, while Yusuke seems to have remained Japanese even in Hungary, as well.(...)"

"(...)I am convinced that the concept of this exhibition was figured out by Yusuke. For him, the wave can only be grey, motionless and extended. The spectator is paralyzed by the huge dimensions and the sinister, lead-like use of iron. His main artwork is the nearly 8-meter-long Iron Sea (2018), the metallic scratching and dull pitch of which can almost be seen by us. However, due to the special technique (grey colours, dull metallic sparkle), his huge painting has the atmosphere of a post-storm sea - suggesting the silence of descending waves. It is combined with six vertical paintings, which are grey, as well, but with informel finish, containing Hidden Numbers. (Still, they light up a little from the grey surface.) 

“The basic inspiration came from the wall textures of Tokyo underground during its renewal process at the beginning of 2017. (...) the cities and buildings people live in have their own marks and layers left by natural or human catastrophes. History comes in with numbers, these dates are not always happy ones, but all of them are important in case of showing how people can stand up and build up a new brighten future for themselves even from chaos.” – writes one of Yusuke’s anonymous appreciators.

Compared to him, the artworks of Yoko Ono seem to be easier: they are hand-painted calligraphies: cardinal directions, winds, commentaries. They remind me the symbolism of the Chinese Mah Jong game.

The four images of Yoko Ono are unreadable for the Hungarian viewer (as they are hand written or painted with traditional Japanese technique, in Japanese language), but we can learn from the translation that the text is of extraordinary poetic beauty, combining cardinal directions, wind directions with swirling emotions."

東風想出足 Eastern (spring) wind: thinking about the beginning.

西風忘過日 Western (autumn) wind: forgetting the days passed.

南風恋晝夢 Southern (summer) wind: the pleasure of dreaming/daydreaming.

北風憶帰郷 Northern (winter) wind: returning to our homeland in thought.

Nézze meg a kiállításról készült képeinket