Gombos Andrea, szobrászművész

Gombos Andrea 2007-ben tanulmányokat folytatott Stuttgartban, majd 2010-ben diplomát szerzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen vizuális nevelőtanár, valamint szobrász szakokon. Számos csoportos kiállításon vett már részt Magyarországon és Csehországban. Egyéni tárlata volt a Magyar Képzőművészeti Egyetemen és az AmaTáR-ban.

"Munkamódszerem jellemzője, hogy egyszerre több projektemen dolgozom. Ezek egymásra hatva kapják meg végleges formájukat. Egy-egy technikai, anyagbeli kísérlet folyamán szerzett tapasztalatok, felismerések nyomán olykor visszanyúlok egy régebbi munkámhoz és azt is fejlesztem tovább. Jelenlegi munkáimban központi szerepet tölt be az individuum létéről, szerepéről és lehetőségeiről, a különböző életesemények és természetes körforgások mentén haladó mindennapos lét irányítottságáról és eleve elrendeléséről való gondolkodás."