Klájó Adrián, képzőművész

Klájó Adrián 1993-ban született Szerbiában, Újvidéken. 2017-ben diplomázott az  Újvidéki Egyetem képzőművészeti tanszékének festő szakirányán. Tanulmányokat folytatott Salzburgban és Pécsett. Számos csoportos kiállításon vett már részt Magyarországon és Szerbiában, de bemutatkozott Olaszországban és Ausztriában is. Egyéni tárlata volt Magyarországon és Szerbiában. 

"Munkáim nyelvi-stilisztikai kapcsolódásai többirányúak, összetettek. Olykor az újrealista tárgyhalmozás jellemző, míg más esetekben az arte povera, a szegényes művészet poétikájához állnak közel. A tárgyi elemek általában csupaszak, nyersek, mellőzött a művi beavatkozás túlfokozása. Az anyaghasználat inkább minimalista, mintsem terjengős. A felhasznált tárgyak ugyan ready-made-ek, de többek is annál, hiszen nem annyira egyedülvalóságukban nyernek rendeltetést, hanem inkább csoportokba szervezve, műegyüttesekké állva össze alkotnak befejezett egészet. Lényegében egyfajta újrahasznosítást végzek. Esszenciájában, anyagiságában próbálom megragadni a poros-sáros, moccanatlan alföldi rónaságot, mesélve a peremlétről, az enyészetről, a hiábavaló, elemi küzdelemről folyamatosan keresve az új kifejezésmódokat."