Felfedezők – alkotói tárlatvezetés

Gaál Kata, Orbán Előd és Szécsényi-Nagy Loránd mutatja be a kiállítást

Tárlatvezetés

Ferenczy Bálint művészettörténészt, a kiállítás kurátorát arról kérdeztük, mit várhatunk a programtól, hiszen három alkotó tart tárlatvezetést, a kiállítók száma pedig kilenc.

„Ebben pont az az izgalmas – ha a művészek is elég bátrak lesznek –, hogy a többiek munkáiról is beszélnek.” Ezt meg tudod ígérni? – vetettük közbe. „Igen, meg tudom ígérni! Ez jó próba nekik is. Ugyan együtt jártak egyetemre, de mindenki más szakirányra, így nem feltétlenül ismerték még egymást jól, amikor egy évvel ezelőtt összetalálkoztak a Budapest Art Mentor programban. Azóta ez a társaság szépen összerázódott, sokat tanult, kommunikációt is. A program záró eseményének is tekinthető, hogy kinek-kinek nemcsak a saját munkáját kell tudnia prezentálni, hanem a társai alkotásait is.

Az alkotói tárlatvezetést megkezdő "hármasról" elöljáróban annyit még elmondott: Orbán Előd a klasszikus szobrászat eszköztárát és megjelenési formáit tágítja; Gaál Kata nagyméretű alkotása (Social Results) tudatosan ötvöz számos technikai megoldást, Szécsényi-Nagy Loránd pedig a művészet és a tudomány (csillagászat) viszonyát jeleníti meg.
 

 
Szécsényi-Nagy Loránd: bízom benne, hogy valamennyien „elvetélt” csillagászok vagyunk

"Két különálló egységgel: egy sorozat két fényképével és egy installációval mutatkozom be – mondta el Szécsényi-Nagy Loránd. A fotókat tavaly készítettem Lisszabonban, analóg eljárással, kísérletféleképpen. A Nap pályáját jelenítik meg: milyen úton haladt végig, és ez hogyan látszott a város különböző pontjain.

Az installációm pedig csillagászati felméréseket igyekszik érzékeltetni. Ezek folyamatosan zajlanak, sok ehhez hasonló szerkezet pásztázza és fényképezi különböző hullámhosszokon az égboltot.

A kiállításon látható szerkezetet én állítottam össze. Egy csillagászati távcsőhöz építettem egy motorizált részt, amit programoztam, és számítógéppel kötöttem egybe. Ezzel pásztázom én is az égboltrészleteket, egymás után, véletlenszerűen. A távcső médiumát azzal is próbáltam körbejárni, hogy megfordítottam a működését, és beleraktam egy lámpát, megváltoztatva a fókuszpont irányát."

Rákérdeztünk, hogy akkor ez eszköz vagy műalkotás. A magától értetődő válasz: „műalkotás, de egy eszköz is! Gyakran foglalkozom a különböző technikai médiumok és az azok hátterében megbújó működés vizsgálatával. Ez is egy ilyen szemléletmódnak a reprezentálódása”. Ezután adódott még egy kérdés, hogy egy „elvetélt” csillagászt láthatunk-e a személyében. A mosolygós felelet: „bízom benne, hogy mindannyian azok vagyunk”.

 
Gaál Kata: főképpen a férfi–nő viszony ábrázolása foglalkoztat

A kiállított alkotásáról Gaál Kata elöljáróban elmondta: az emberi, társadalmi kapcsolatokat, főképpen a férfi–nő viszonyt próbálja láttatni. Arra szeretne fényt deríteni, hogy a mai világban mi az, ami közvetlenül velünk történik. Hogyan formálódnak a társadalmi szerepek, rendeződnek el a kapcsolataink. Egyáltalán: mennyire nehéz – akár párkapcsolatban, akár baráti viszonyban és még sorolhatnánk – élni, problémákat megoldani. Mindezt hatalmas globális kihívásnak tekinti.

 
Orbán Előd: célom a márvány hétköznapi tárgyakba emelése

"Célszerűnek tartanám, ha az érdeklődők mindhárom alkotói  tárlatvezetésre eljönnének, hiszen minden alkotó a saját munkáiról tud a legjobban beszélni, mert vannak olyan specifikus részletek, amelyeket csak ő ismer" – kezdte tárlatvezetői előzetesét Orbán Előd.

"Az én fókuszomban a márványnak egy másfajta megjelenítési módja áll. Olyan közegbe próbálom behelyezni, amely egyáltalán nem a közege. Az a fennkölt, exkluzív jelleg, amely eddig jellemezte – és jellemzi a mai napig is –, a hétköznapi tárgyakba emelésével egészen más értelmet nyer. Ipari tárgyakat hoztam a kiállításra: csatlakozásokat és egy légpisztolyt. Ezek a tárgyak nálam – csakúgy, mint a márványból faragott munkáskesztyű vagy babaruha – mindig emberi érzéseket, gondolatokat fejeznek ki. Úgy, hogy nincs jelen az ember."

 

Az alkotói tárlatvezetések szeptember 20-án (18 órakor) és szeptember 22-én (11 órakor) folytatódnak!